Արևային համակարգային կայանների տեղաբաշխվածությունը ըստ ՀՀ մարզերի

01 Jul 2024

2024 թ., հուլիսի 1-ի դրությամբ

Ներկայացնում ենք էլեկտրական էներգիա արտադրող արևային կայանների հիմնական ցուցանիշները  և տեղաբաշխվածությունը ըստ ՀՀ մարզերի։
 
2024 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ էլեկտրական էներգիա է արտադրում 71 արևային համակարգային կայան՝ 273,792․9 կՎտ դրվածքային հզորությամբ, իսկ Էլեկտրական էներգիայի փաստացի միջին տարեկան օգտակար առաքումը կազմում է շուրջ 501․2 մլն․ կՎտ*ժ։