Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը երեք տարիների 3-րդ եռամսյակի տվյալներով

10 Dec 2019

Վերջին երեք տարիների 3-րդ եռամսյակի էլեկտրաէներգիայի արտադրության համեմատական պատկերը