Էլեկտրաէներգիայի սպառումը Հայաստանի ներքին շուկայում

25 Dec 2020

ՀՀ ներքին շուկայում էլեկտրաէներգիայի սպառման 2019 և 2020թթ․ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսների համեմատական պատկերը

Ընդհանուր 2020թ. նշված 3 ամիսներին սպառվել է 1 494 617 236 կՎտժ էլեկտրաէներգիա։