Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ՀՀ ներքին շուկայում

19 Nov 2019

Էլեկտրաէներգիայի սպառման 2018 և 2019թթ․ 3-րդ եռամսյակի համեմատական պատկերը