Էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սահմանված սակագներ, 2020

18 Nov 2020

ՀՀ վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրաէներգիայի վաճառքի սակագները

ՀՀ տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սահմանված սակագները:

24,323 դր/կՎտժ` արևային էլեկտրակայաններ, որոնք ունեն մինչև 5 ՄՎտ (ներառյալ) տեղակայված հզորություն և էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա են ստացել 02.11.2018 թ.- 31.12.2020 թ.:

43,811 դր/կՎտժ` հողմային էլեկտրակայաններ, որոնք էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա են ստացել մինչև 01.11.2018 թ. ներառյալ ժամանակահատվածում: 24,323 դր/կՎտժ՝ որոնք ունեն մինչև 30 ՄՎտ (ներառյալ) տեղակայված հզորություն և էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա են ստացել 02.11.2018 թ.- 31.12.2020 թ.:

43,811 դր/կՎտժ` կենսաբանական զանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններ, որոնք էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա են ստացել մինչև 31.12.2020 թ.: