ՖՎ, հողմային կայանների և նոր ՓՀԷԿ-րի նախատեսվող հզորությունները`2023-2040

11 Sep 2023

2023-2040թթ-ում նախատեսվող հզորությունները

2023-2040թթ ժամանակահատվածում ՖՎ, հողմային կայանների և նոր ՓՀԷԿ-րի նախատեսվող հզորությունները՝
համաձայն էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի։