Գործարարություն 2020

05 Feb 2020

Էլեկտրական ցանցին միանալու ցուցիչ

«Գործարարություն 2020» (Doing Business) զեկույցում Էլեկտրական ցանցին միանալու ցուցիչը ձևավորող բաղադրիչների զարգացման տեմպերը վերջին 6 տարիների ընթացքում:

Էլեկտրաէներգիայի ցանցին միանալու ցուցիչը «Գործարարություն 2020» զեկույցում գտնվում է 30-րդ տեղում, ինչը նշանակում է դիրքի բարելավում 6 տարիների ընթացքում: