Հայաստանի փոքր ՀԷԿ-երը, 01․04․2022

01 Apr 2022

2022թ․ ապրիլի 1 դրությամբ

էլեկտրական էներգիա արտադրող ՓՀԷԿ-երի թիվը 2022թ․ հունվարի 1-ի դրությամբ հասել է 189-ի, որոնց գումարային դրվածքային հզորությունը կազմել է մոտ 389,2 ՄՎտ, էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրանքը՝ մոտ 943,5 մլն կՎտժ։

Հանրային ծառայությունների կողմից տրամադրված լիցենզիաների համաձայն կառուցման փուլում են գտնվում ևս 22 ՓՀԷԿ, նախագծային մոտ 41 ՄՎտ գումարային հզորությամբ և 144,7 մլն կՎտժ էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրությամբ, ներդրումների ընդհանուր ծավալը՝ 18450,1 մլն ՀՀ դրամ: