ՓՀԷԿ-երի տեղաբաշխվածությունը ըստ ՀՀ մարզերի

01 Jul 2024

2024 թ., հուլիսի 1-ի դրությամբ

Ներկայացնում ենք էլեկտրական էներգիա արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հիմնական ցուցանիշները և տեղաբաշխվածությունը ըստ Հայաստանի մարզերի։
 
2024 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ էլեկտրական էներգիա է արտադրում 190 ՓՀԷԿ 402,0161 կՎտ հզորությամբ, որոնց էներգիայի փաստացի միջին տարեկան օգտակար առաքումը կազմում է շուրջ 925,5 մլն կՎտ*ժ։