Վարականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ արտադրող կայաններ

25 Jan 2021

Վերջին երկու տարիների հաշվետվություն

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների վերաբերյալ վերջին երկու տարիների հաշվետվությունը ցույց է տալիս, որ ամենամեծ աճը գրանցվել է արևային կայանների կողմից (2019 թվականի համեմատ աճել է մոտ 59%-ով): Արևային կայանները այսօր դարձել են առավել արդիական: ՓՀԷԿ-երի կողմից 2020թ.-ին արտադրվել է գրեթե 13%-ով պակաս էլեկտրաէներգիա նախորդ տարվա համեմատ, իսկ հողմային կայանների կողմից արտադրությունը նվազել է 42%-ով