Աջակցություն և Խորհրդատվություն


Հիմնադրամը հայտնում է իր պատրաստակամությունը աջակցել իր շահառուներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետևյալ ծառայությունների մատուցմամբ

 

  • էներգետիկ բնագավառի տեխնիկական նորմատիվների մշակում
  • Էներգետիկ փորձաքննության (աուդիտի) իրականացում
  • Էներգետիկ փորձաքննության (աուդիտ) իրականացման կազմակերպության ստանդարտի մշակում
  • ISO 50001 ստանդարտի ներդրման խորհրդատվություն
  • ISO 9001 ստանդարտի ներդրման խորհրդատվություն
  • ISO 14001 ստանդարտի ներդրման խորհրդատվություն

 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով էներգետիկ օբյեկտների

  • լիցենզավորման գործընթացի կազմակերպում և տեխնիկակական աջակցություն
  • նախագծում, կառուցում, շահագործում`

Վերոնշյալը վերաբերում է մասնավորապես Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրս օգտագործող էլեկտրակայաններին, ենթակայաններին և ջերմային կայաններին: