Ատոմային էներգետիկա


Ատոմային էներգետիկան Հայաստանի էներգետիկ անկախության կարևորագույն բաղադրիչներից է: 

Ներկայումս շահագործվում է ՀԱԷԿ-ի N2 էներգաբլոկը՝ 407,5 ՄՎտ հզորությամբ: 2017թ. «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից առաքված էլեկտրական էներգիան համաձայն «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ տվյալների կազմել է 2.411 մլն. կՎտժ, ինչը կազմում է ՀՀ-ում առաքված էլեկտրական էներգիայի 32.54% -ը:

 

Պատմությունը

1966թ. սեպտեմբերին ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհուրդը որոշում ընդունեց Հայաստանում ատոմակայան կառուցելու մասին: Կայանի շինարարությունը սկսվել է 1970-ական թվականներին: Երկու էներգաբլոկներից բաղկացած ՎՎԷՐ-440 մակնիշի ռեակտորային կայանքներով ՀԱԷԿ-ի առաջին հերթի հզորությունը տեխնիկական առաջադրանքով սահմանվել էր 815,0 ՄՎտ, յուրաքանչյուր էներգաբլոկի հզորությունը` 407,5ՄՎտ:

Հայաստանի կառավարությունը 1993թ. ապրիլին ընդունեց «Հայկական ԱԷԿ-ի աշխատանքը վերսկսելու մասին» որոշումը: 1995թ. նոյեմբերի 5-ին վերսկսվեց ՀԱԷԿ-ի N2 էներգաբլոկի (407,5ՄՎտ) շահագործումը: 

ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն 2015թ. սկսվել են կայանի կյանքի տևողության երկարացման աշխատանքները:

Ներկայումս իրականացվում է մինչև 2026թ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագիրը:

 

Շահագործման տվյալներ

2019թ. մայիս ամսվա շահագործական տվյալները ՀԱԷԿ-ի աշխատանքի վերաբերյալ

Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

Չափման միավոր

Հայկական ԱԷԿ

1

Միջին ամսական էլեկտրական բեռնվածքը

ՄՎտ

209,24

2

Մեկ ամսվա էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը

կՎտ.ժ

155 671 362