Ցուցանիշներ և հաշվետվություններ


Կարկառ B-1 և B-2 հորերի ավարտական հաշվետվություն

Կարկառ տեղանքում մինչև 30 ՄԳՎտ հզորության գեոթերմալ էլեկտրակայանի կառուցման նպատակով իրականացված հետախուզական հորատանցքերի (B-1 և B-2 հորերի) ավարտական հաշվետվություն