Կայուն զարգացման ծրագրեր


image
Հետազոտություն և Զարգացում (R&D): Մաքուր Էներգիա 01 Oct 2018

Մարդկային ներուժի զարգացումը կարելի է իրականացնել կրթական համակարգի և Հայաստանում հետազոտությունների և զարգացման գործունեության ոլորտները կայացնելով։

Կարդալ ավելին
image
Էներգաարդյունավետության ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկման արշավ 16 Oct 2018

Ծրագրի հիմնական նպատակն է թիրախային համայնքներում բարձրացնել տեղեկացվածության մակարդակը գործող ծրագրերի վերաբերյալ:

Կարդալ ավելին
image
Արևային էներգետիկայի արդյունավետ օգտագործումը չգազաֆիկացված համայնքներում 16 Oct 2018

Էներգախնայող և վերականգնվող էներգետիկ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացում և կարողությունների զարգացում։

Կարդալ ավելին