Բալանսներ


ՀՀ Էներգետիկ Հաշվեկշիռ 2017-2018

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ հաշվեկշիռ 2018թ․ (ըստ ամիսների)

Տեղեկատվություն ՀՀ Էներգահամակարգում էլեկտրաէներգիայի արտադրանքի, արտահանման, ներկրման, հանձնման, կորուստների փաստացի մեծությունների վերաբերյալ (2017թ․, 2018թ․,2019թ.)