Տեղեկատվություն


Տեղեկատվություն ՀՀ Էներգահամակարգում 2022թ և 2023թ․ էլեկտրաէներգիայի արտադրանքի, արտահանման, ներկրման, հանձնման, կորուստների փաստացի մեծությունների վերաբերյալ

ԷՄՇ և ԷԲՑ կանոններ

Տեղեկատվություն ՀՀ Էներգահամակարգում էլեկտրաէներգիայի արտադրանքի, արտահանման, ներկրման, հանձնման, կորուստների փաստացի մեծությունների վերաբերյալ (2017թ․, 2018թ․,2019թ.)

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ հաշվեկշիռ 2018թ․ (ըստ ամիսների)

ՀՀ Էներգետիկ Հաշվեկշիռ 2017-2018

Հայեցակարգեր և Ծրագրեր

Որոշումներ և Հրամաններ

Համակարգի ընկերություններ

Ցուցանիշներ և հաշվետվություններ

Կարկառ B-1 և B-2 հորերի ավարտական հաշվետվություն

Կարկառ տեղանքում մինչև 30 ՄԳՎտ հզորության գեոթերմալ էլեկտրակայանի կառուցման նպատակով իրականացված հետախուզական հորատանցքերի (B-1 և B-2 հորերի) ավարտական հաշվետվություն

Սակագներ

Բալանսներ

Քարտեզներ

Իրավական