Doing Business 2020: Էլեկտրաէներգիայի ցանցին միանալու ցուցիչ

20 Jan 2020

Հայաստանը զբաղեցնում է 30-րդ տեղը

Համաշխարհային Բանկի «Գործարարություն 2020» (Doing Business)-ը հրապարակել է զեկույցը գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության վարկանիշի վերաբերյալ:
Էլեկտրաէներգիայի ցանցին միանալու ցուցչի տվյալներով Հայաստանը իր 87,7 գործակցով զբաղեցնում է 30-րդ տեղը:
Doing Business հաշվետվությունը երկրներին դասակարգում է ըստ տարբեր կատեգորիաների՝ պայմանավորված բիզնեսի ստեղծման և կայացման ընթացակարգերի մատչելիությամբ: