Էլեկտրաէներգիայի արտադրության, հաղորդման և բաշխման գործընթացը

19 Jan 2021

Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգ

Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգում էլեկտրաէներգիայի արտադրության, հաղորդման և բաշխման գործընթացի կազմակերպումը: