Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում և բաշխում

01 Aug 2019

Էներգետիկայի բնագավառի արտադրական ցուցանիշները

Հայաստանի էներգահամակարգի արտադրանքի 2019 թ. 1-ին կիսամյակի ցուցանիշները 2018թ. 1-ին կիսամյակի համեմատությամբ:
2019թ. 1-ին կիսամյակում արտադրվել է 3641.3 մլն կՎտժ էլ.էներգիա՝ 2018թ 1-ին կիսամյակի համեմատ 211.7 մլն կՎտժ-ով կամ 5.5 %-ով պակաս, որից արտադրող կայաններում սեփական կարիքների համար օգտագործվել է
159.1 մլն կՎտժ:
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ մուտք գործած էլ.էներգիայի քանակը կազմել է 3039.1 մլն կՎտժ, նախորդ տարվա 2835.4 մլն կՎտժ-ի դիմաց կամ 7.2%-ով ավել: