Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը չորս տարիների 3-րդ եռամսյակի տվյալներով

14 Dec 2020

Վերջին չորս տարիների 3-րդ եռամսյակի էլեկտրաէներգիայի արտադրության համեմատական պատկերը

2020 թ․ արտադրված 1934,9 մլն կՎտժ-ից վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ արտադրող կայանները արտադրել են 180,2 մլն կՎտժ: