Էլեկտրաէներգիայի ներմուծում

04 Aug 2019

Էլեկտրական էներգիայի ներմուծման տվյալները

Հայաստան էլեկտրական էներգիայի ներմուծման տվյալները 2019թ․ 1-ին կիսամյակի և 2018թ․ 1-ին կիսամյակի համեմատությամբ։ - Ներմուծված էլեկտրաէներգիայի քանակը 2019թ․-ին 2018թ․ համեմատությամբ աճել է 32,5%-ով։