Հայաստան էլեկտրական էներգիայի ներմուծումը և արտահանումը

22 Aug 2019

Էլեկտրական էներգիայի ներմուծման և արտահանման տվյալները

Հայաստան էլեկտրական էներգիայի ներմուծումն ու արտահանումը 2019թ․ 1-ին կիսամյակի և 2018թ․ 1-ին կիսամյակի համեմատությամբ։