Վարականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ արտադրող կայաններ (մինչև 30 ՄՎտ)

16 Feb 2021

Վերջին երկու տարիների նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամսիների հաշվետվություն

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ արտադրող կայանների վերջին երկու տարիների նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամսիների ցուցանիշները արձանագրեցին էլեկտրաէներգիայի արտադրության նվազում: 2020 թվականի պատերազմական իրավիճակը իր վատ ազդեցությունն ունեցավ նաև այս դեպքում, մասնավորապես անկում գրանցվեց ՓՀԷԿ-երի շրջանում: