Դասընթացների ավարտ «ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ» իրազեկության բարձրացման արշավի շրջանակներում

09 Feb 2024

«Էներգետիկայի հայկական գործակալություն» հիմնադրամը ԳՄՀԸ-ի «Բնական պաշարների կառավարում և էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանություն Հարավային Կովկասում գյուղական տարածքների կայուն զարգացման համար» (ԷԿՈսերվ) ծրագրի շրջանակներում 2023 թվականին մեկնարկել էր «Էներգաարդյունավետ համայնքներ» խորագրով իրազեկության բարձրացման արշավ:

Հայաստանում «ԷԿՈսերվ» ծրագրի նպատակն է բարելավել արոտավայրերի կայուն կառավարման նախապայմանները, հատուկ ուշադրություն հատկացնելով գյուղական համայնքների բնակչության էներգետիկ անվտանգությանը։

«Էներգաարդյունավետ համայնքներ» արշավի նպատակն է բարձրացնել իրազեկությունը էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմման վերաբերյալ, կենտրոնանալով երիտասարդների և կանանց վրա՝ խթանելու վարքագծի փոփոխություն և նախադրյալներ ստեղծելու համայնքների կայունացման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազման համար:

Իրազեկման արշավն ուներ երեք հիմնական նպատակ՝

Նպատակ 1՝ Դասընթացներ իրականացվեցին Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում հետևյալ թեմաներով՝

  • Վերականգնվող էներգիա և էներգաարդյունավետություն (ԷԱ) համայնքներում և տնային տնտեսություններում, ժամանակակից և ինովացիոն տեխնոլոգիաներ, կլիմայի փոփոխություն
  • Դրամաշնորհներ/հայտեր գրելու ունակությունների զարգացում, ուղղված ՎԷ և ԷԷ խթանմանը:

Ներգավվեցին 430 մասնակից ՝ համայնքային հաստատությունների աշխատակիցներ, որոշում կայացնող կանայք և երիտասարդներ, ուսանողներ։

Նպատակ 2՝ Հաքաթոնի կազմակերպում, որը բաղկացած էր երկու բաղադրիչից:

Բաղադրիչ 1՝ Հաքաթոնի շրջանակում  մասնակիցները հնարավորություն ստացան ձեռք բերված գիտելիքների հիման վրա ներկայացնել իրենց համայնքային կառույցների համար մշակված ծրագրեր և ստանալ ֆինանսավորում այդ ծրագրերի իրականացման համար:
Բաղադրիչ 2՝ Ուսանողները և դպրոցականները հնարավոություն ստացան ներկայացնելու ՎԷ և ԷԱ վերաբերող նորարարական գաղափարներ և ստանալ մրցանակներ:

Նպատակ 3՝ Ծրագրի շրջանակներում մշակվեցին ուսուցողական բնույթի անիմացիոն հոլովակներ 3 թեմաներով՝

  • Էներգաարդյունավետ ջեռուցում ի նպաստ ընտանիքիների բարեկեցության
  • Էներգաարդյունավետ կենցաղ ի նպաստ բնության պահպանության
  • Էներգաարդյունավետ վարքագիծ ընտանիքների և անհատների համար

 

Ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ/ ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ, «ԷԿՈՍԵՐՎ» ծրագրի շրջանակներում: